P. Leslie Gatt OSA - Elett mill-ġdid bħala Pirjol Provinċjali tal-Provinċja Agostinjana Maltija

Nhar il-Ġimgħa, 26 ta’ Novembru 2021, P. Leslie Gatt ġie magħżul għal darba oħra bħala Pirjol Provinċjali tal-Provinċja Agostinjana Maltija. Dan sar wara li matul dawn l-aħħar ġimgħat, ir-reliġjużi agostinjani maltin, ivvutaw biex jinħatar Pirjol Provinċjali għall-erba’ snin li ġejjin. Ir-reliġjużi Agostinjani ilhom f’Malta aktar minn 600 sena iżda dan ikun eventwalment is-67 mandat provinċjali sa mit-twaqqif tal-Provinċja Agostinjana Maltija fl-1817.

P.Leslie, li qed itemm mandat ta’ erba’ snin, jerġa’ jġedded l-missjoni tiegħu fil-Kapitlu Provinċjali Ordinarju tal-Provinċja Agostinjana Malta li jiftaħ uffiċjalment fil-15 ta’ Marzu 2022. Dan huwa proċess li l-Provinċja tagħmel kull erba’ snin li fih tevalwa r-realta tagħha llum u ġġedded l-impenn tagħha f’diversi oqsma għas-snin li ġejjin.

P. Leslie twieled fl-1978 u tgħammed fil-Parroċċa ta’ Santu Wistin il-Belt Valletta. Wara snin ta’ prova, fis-sena 2000 beda s-sena tan-Novizzjat fl-Ordni ta’ Santu Wistin fl-Italja, u sena wara għamel l-ewwel professjoni tal-voti reliġjużi. Fis-sena 2005 kien ordnat saċerdot fil-Konkatidral ta’ San Ġwann mill-E.T. Mons. Ġużeppi Mercieca. Huwa studja l-lingwa Maltija, il-Filosofija u t-Teologija fl-Università ta’ Malta, u wara kompla l-istudju ta’ speċjalizazzjoni tiegħu fil-pastorali maż-żgħażagħ u l-kateketika fl-Università Pontifiċja Salesjana f’Ruma.

Lura Malta, P. Leslie serva fil-Komunità tar-Rabat, fil-formazzjoni u l-ħidma maż-żgħażagħ u fil-Kulleġġ Santu Wistin f’Tal-Pieta u l-Marsa. Fl-2014 huwa ġie maħtur rettur tal-istess Kulleġġ u fl-2018 intagħżel bħala Pirjol Provinċjali tal-Provinċja Agostinjana Maltija.

Nitolbu l-Mulej ibierek lil P. Leslie f'din il-missjoni li l-Provinċja qiegħda terġa tafdalu. Nitolbu fuq kollox għall-Provinċja Agostinjana Maltija f’dan il-mument ta’ tiġdid li ser tkun qed tgħix fix-xhur li ġejjin.


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.