Tifkira tal-Aħwa Agostinjani li telqu qabilna

Fis-6 ta’ Novembru, il-Familja Agostinjana tiċċelebra t-tifkira tar-reliġjużi Agostinjani li għexu qabilna u li llum jistrieħu mal-Mulej.

Nhar it-Tlieta 9 ta’ Novembru fl-10am, il-provinċjal flimkien ma’ diversi aħwa iċċelebra quddiesa fil-Kappella taċ-ċimiterju ta’ Santa Marija Addolorata li fiha fakkar l-aħwa mejtin. Fir-riflessjoni tiegħu huwa tkellem fuq: it-tifkiriet sbieħ li dawn l-aħwa kollha ħallewlna; is-sens ta’ gratitudni li għandu jitqanqal fina quddiem dak li għexu dawk li ġew qabilna; u fuq kollox il-ħarsa ta’ fidi u tama li għandha timla l-qalb tagħna bħala nsara li għadna qed ngħixu il-mixja tal-ħajja fuq din l-art. Wara l-quddiesa l-Provinċjal għamel talba fuq l-oqbra tal-provinċja.

Bejn Novembru tas-sena l-oħra u din is-sena l-Provinċja tilfet lil P. Xavier Mifsud li għex parti kbira minn ħajtu fis-servizz lill-Knisja lilhinn minn xtutna.


© 2023 agostinjani.org. All Rights Reserved.