Il-Familja Agostinjana mħeġġa tipparteċipa fil-Vjaġġ Sinodali mal-Knisja

F’ittra mibgħuta aktar kmieni dan ix-xahar, il-Prijor Ġenerali tal-Ordni ta’ Santu Wistin, Fr. Alejandro Moral Anton, OSA, ħeġġeġ lill-membri kollha tal-Ordni biex jipparteċipaw fil-Vjaġġ Sinodali tal-Knisja li nfetaħ formalment mill-Papa Franġisku fid-9 u l-10 ta’ Ottubru 2022.

Biex janima l-parteċipazzjoni tal-Ordni f’dan is-Sinodu, il-Pirjol Ġenerali ħoloq kummissjoni internazzjonali magħmula minn patrijiet, sorijiet u lajċi: Fr. Enrique Martin Sanz, (Koordinatur, Spanja), Fr. Nolasco Msemwa, (Tanżanija, Viċi-Koordinatur), Fr. Juan Francisco Costanzo (Ċilì), u Fr. Victor Gonzaga (Filippini); żewġ sorijiet Agostinjani, Sr Fulvia Sieni (l-Italja) u Sr Maria de la Eucharistia Figueroa Serra (Spanja); u, 2 lajċi, Dr Enilka Hernandez (ir-Repubblika Dominikana) u Dr Joseph T. Kelley (l-Istati Uniti tal-Amerika).

Fl-ittra tiegħu lill-membri kollha tal-Ordni, Fr Alejandro Moral Anton, ikkwota l-omelija li għamel l-Emm. T. il-Kardinal Mario Grech fis-Solennita ta’ Santu Wistin f’Awwissu li għadda f’Ruma, b’referenza għall-viżjoni Agostinjana ta’ Knisja ‘Sinodali’ li tfakkar li “għal Santu Wistin l-idea tal-Knisja bħala komunità hija waħda inklussiva u mhux esklussiva, dejjem lesta li tilqa’, u miftuħa għal-kulħadd mingħajr distinzjonijiet jew differenzi: il-katoliċità tagħha tesprimi vokazzjoni għat-totalità. L-ekkleżjoloġija ta’ Santu Wistin mhux biss tikkonferma x-xhieda sinodali tal-Knejjes tal-qedem iżda hija wkoll stimolu għall-Knisja tal-lum, li qed tiġi msejħa biex tidħol fil-mixja sinodali. Il-Knisja ma tkunx tassew imwaqqfa, u ma tgħix bis-sħiħ il-missjoni tagħha, u lanqas ma tkun sinjal perfett ta’ Kristu fostna, sakemm il-profili ekkleżjoloġiċi tagħha ma jkunux immarkati minn dak li ġie definit bħala – post apostolos onium ecclesiarum magister – l-għalliem tal-knejjes kollha wara l-appostli: Santu Wistin!”

Il-Prijol Ġenerali stieden ukoll lill-membri tal-Ordni biex jirriflettu fuq dan il-vjaġġ sinodali fi ħdan l-Ordni u jagħmlu mistoqsijiet bħal: “Din il-“mixja flimkien” kif issir illum fi ħdan l-Ordni (patrijiet, sorijiet, lajċi)? Kif ngħixu s-sehem tagħna fil-Knisja, kemm lokali kif ukoll universali? Kif nistgħu inkabbru r-realtà ekkleżjali bil-kariżma tagħna, u kif qed ngħixu il-mixja flimkien ma’ kariżmi u vokazzjonijiet oħra? X’passi għandna nieħdu biex nikbru bħala Knisja Sinodali? X’jitlob minna l-Ispirtu llum, u x’iħeġġiġna nagħmlu?”


© 2023 agostinjani.org. All Rights Reserved.