Grupp ta’ aħwa Agostinjani jinġabru għal jiem ta’ rtir

Bejn il-11 u l-15 ta’ Ottubru grupp ta’ aħwa Agostinjani inġabru flimkien fid-dar tal-Irtir Stella Maris fiż-Żebbuġ Għawdex biex jgħixu ftit jiem ta’ talb u riflessjoni. Matul dawn il-jiem l-aħwa kellhom l-opportunità li jieqfu ftit mir-rutina tal-ħajja u jirriflettu fuq is-sejħa propja tagħhom akkumpanjati minn Mons. Frans Abdilla li anima dawn il-ġranet tal-irtir.

Minbarra r-riflessjonijiet interesssanti u attwali li qasam Dun Frans, l-aħwa ħadu l-opportunità li jaqsmu flimkien l-esperjenzi tal-ħajja u talbu permezz ta’ riflessjonijiet fuq siltiet mill-Istqarrijiet ta’ Santu Wistin. Dawn il-jiem kienu anke opportunità sabiħa biex reliġjużi minn komunitajiet differenti jiġu flimkien u jaqsmu s-sabiħ tal-ħajja reliġjuża agostinjana lilhinn mill-impenji pastorali.  Il-Ġimgħa imbagħad għalqu dawn il-jiem permezz taċ-ċelebrazzjoni tal-ewkaristija fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu.


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.