L-Aħwa Agostinjani jiċċelebraw flimkien il-Festa ta’ Santu Wistin

Nhar il-Ġimgħa 27 t’Awwissu l-aħwa Agostinjani iltaqgħu filgħodu għal mument ta’ talb fil-Knisja Santu Wistin, fil-Belt Valletta u wara komplew jiċċelebraw il-festa ta’ Santu Wistin b’ikla fraterna fir-refettorju tal-istess kunvent. Kien mument informali u sabiħ li fih l-aħwa setgħu jiltaqgħu flimkien għall-festi ta’ Santa Monika u Santu Wistin!

Il-Festa t-tajba lil kulħadd!


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.