Ċelebrazzjoni virtwali ta' komunità edukattiva

Dan ix-xahar, il-Kulleġġ Santu Wistin għadu kemm ħareġ il-websajt il-ġdida tiegħu. Huwa spazju sabiħ ħafna u estetikament pjaċevoli li joffri lill-qarrej preżentazzjoni ċara tal-Kulleġġ tagħna fi kliem, stampi u kuluri. Barra minn hekk, wieħed jista' jsib fiha ċelebrazzjoni virtwali ta' komunità edukattiva ta' nies li ngħaqdu flimkien u kontinwament jistinkaw biex jipprovdu appoġġ olistiku liż-żgħażagħ fdati lilhom. Dan huwa l-ispirtu li ispira lill-aħwa Agostinjani tagħna aktar minn 170 sena ilu meta d-dinja virtwali lanqas biss kienet xi ħaġa li toħlom biha, iżda li xorta timmotiva lil dawk kollha li jaħdmu b’xi mod jew ieħor favur missjoni edukattiva bħal din.

Madankollu ċ-ċentru taċ-ċelebrazzjoni huma l-istudenti nfushom li twieldu f'era bħal din meta t-teknoloġija tevolvi u hija fil-fatt il-ħobż ta 'kuljum tagħhom. Hija xi ħaġa mill-isbaħ li tista’ tiskopri fi spazju bħal dan u ssib vetrina reali ta ’tant inizjattivi, kisbiet, esperjenzi, u kull xorta ta’ proġetti edukattivi li jpoġġu lill-istudent fuq quddiem u jagħmlu l-aħjar użu mill-kapaċitajiet tiegħu. Dan wara kollox huwa l-għan ewlieni ta ’tali spazju virtwali, flimkien mal-informazzjoni interessanti kollha dwar il-Kulleġġ li wieħed ikun interessat li jiskopri u jgawdi.

Filwaqt li jinżamm aġġornat bl-isfidi tat-teknoloġija moderna, dan l-ispazju jagħti biss togħma ta ’impenn kollettiv li jmur lil hinn mir-realtà virtwali u huwa impenjat li jibni kuntatt personali reali u relazzjonijiet b’saħħithom.

Jalla lkoll issibu din l-esperjenza virtwali interessanti u ta' għajnuna!


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.