Inkunu bennejja ta’ Komunita’ Evanġelika...mument ta' formazzjoni

Nhar l-Erbgħa, 14 ta’ April 2021,  il-Patrijiet Agostinjani iltaqgħu għal-laqgħa oħra ta’ Formazzjoni Permanenti online. Din kienet it-tieni laqgħa f’serje ta’ laqgħat li qed jagħmel Fr Philip Cutajar OFM Cap bit-tema: Inkunu bennejja ta’ Komunita’ Evanġelika.

Fr Philip beda billi qasam mal-Patrijiet l-esperjenza tiegħu meta kien milqut bil-Covid-19. Kompla billi qal li din l-esperjenza għenitu japprezza iktar il-ħajja u l-komunità bil-mod kif imxew miegħu ħutu l-patrijiet u nies oħrajn waqt dan iż-żmien diffiċli li għadda minnu kien il-Vanġelu li rridu niktbu bejnietna.

Imbagħad Fr Philip stieden lill-Patrijiet biex it-tieni kapitlu tad-dokument tal-Konċilju Vatikan II Gaudium et Spes li jitkellem fuq il-komunita’ tal-bnedmin napplikawh għall-komunita’ reliġjuża.

Dan id-dokument jitkellem fuq l-importanza:

  • Li jkun hemm djalogu bejn l-aħwa bir-rispett lejn id-dinjita’ ta’ kull wieħed
  • Li r-reliġjużi jfittxu li jkunu familja waħda
  • Li s-superjuri jfittxu mal-komunita’ ir-rieda ta’ Alla
  • Li jinġieb ‘il quddiem il-ġid komuni
  • Li l-bniedem inħalluh fiċ-ċentru
  • Li jintwera rispett u mħabba lejn l-avversarji
  • Li l-ugwaljanza hija essenzjali
  • Li jeħtieġ iżjed minn etika individwalistika
  • Li kull wieħed ikun responsabbli u jippareteċipa
  • Li jkun hemm solidarjeta ma’ xulxin

Dawn il-laqgħat huma ta’ għajnuna kbira għall-patrijiet biex ikomplu jiġġeddu u jinbnew f’komunità mibnija fuq l-Evanġelju.


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.