Ma’ Ġesù Kristu fid-deżert...mument ta' riflessjoni online

Nhar il-Ġimgħa, 19 ta’ Marzu l-Patrijiet Agostinjani nġabru flimkien b’mod virtwali għall-konferenza online għal żmien ir-Randan minn Rev Dr Paul Sciberras, Kap tad-dipartiment tal-Iskrittura Mqaddsa tal-Fakulta tat-Teoloġija fl-Universita’ ta’ Malta.

Il-laqgħa bdiet b’riflessjoni u talb minn Fr. Mario Abela OSA, membru tal-Equipe tal-Formazzjoni Permanenti tal-Provinċja. Fr Mario tkellem dwar kemm huwa mportanti li nieqfu ftit mir-rutina tal-ħajja, biex nidħlu daħla fina nfusna bħal ma wara kollox jistedinna nagħmlu l-Mulej f’dan iż-żmien tar-Randan. Huwa mbagħad introduċa lil kelliem.

It-tema tal-konferenza ta’ Fr Sciberras kienet: Ma’ Ġesù Kristu fid-deżert. Bħal Ġesù nħallu l-Ispirtu jeħodna fid-deżert spiritwali biex infittxu l-identita’ tagħna u nistennew lil Alla jagħtina risposta. Imġarrbin bħal ma kien imġarrab Ġesù, meta bħalu inkunu mimlijin bl-ispirtu, bħalu wkoll noħorġu mit-tiġrib iktar bħala wlied Alla.

It-tentazzjoni fiha nfisha hi li wieħed jiċħad lil Alla nnifsu..hu li hu l-iben ta’ Alla. It-tentazzjoni tal-Poplu ta’ Alla fid-deżert kienet biex ma jibqax komunita’ ta’ Alla. Tentazzjoni biex ikun hemm disgregazzjoni. L-istess jista jiġri fil-komunitajiet reliġjużi. Kull membru tal-komunita’ irid jagħti s-sehem tiegħu biex dan ma jiġrix billi kull wieħed ifittex li jilbes il-libsa tal-umilta’ li tfisser li kulħadd jirrealizza li jista’ jiżbalja; jirrealizza li aħna resonsabbli għal xulxin; billi niġbdu ħabel wieħed kollha flimkien l-istess naħa; u fuq kollox li kull wieħed jitlob lill-Ispirtu s-Santu f’dawn il-każijiet. Dan għaliex l-Ispirtu s-Santu huwa l-pern ta’ l-għaqda tat-Trinita’ Qaddisa.

Il-Patrijiet Agostinjani jirringrazzjaw lil Fr Paul Sciberras li kien strument f’idejn il-Mulej f’ dan ir-Randan, biex joħorġu fid-deżert ma’ Ġesù Kristu, u mimlijin bl-ispirtu, mit-tiġrib li jgħaddu minnu, joħorġu dejjem iktar bħala wlied Alla.


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.