San Ġużepp, Protettur tal-Ordni ta’ Santu Wistin

Hekk kif niċċelebraw is-Solennità ta’ San Ġużepp, il-Knisja madwar id-dinja din is-sena b’mod partikolari qed tiċċelebra l-150 Anniversarju mid-dikjarazzjoni tiegħu bħala patrun tal-Knisja Universali.

L-Ordni Agostinjan għal ħafna snin qies lil San Ġużepp bħala protettur tal-Ordni. Fl-aħħar Kapitlu Ġenerali Ordinarju li sar f’Settembru 2019, il-Membri Kapitulari vvutaw għal emenda fil-Kostituzzjonijiet tal-Ordni li żiedet referenza partikolari għall-venerazzjoni tal-figura ta’ San Ġużepp. It-test li ġej kien fil-fatt propost bħala żieda man-numru 106 li diġà jitkellem dwar l-imħabba ta’ ulied u l-venerazzjoni speċjali mogħtija lill-Verġni Mqaddsa Marija fi ħdan l-Ordni: Bl-istess mod inħeġġu l-venerazzjoni lejn San Ġużepp, li L-ordni tradizzjonalment għażlet bħala protettur, eżempju veru ta 'fedeltà u disponibilita għar-rieda ta’ Alla.

F’Ittra Appostolika intitolata Patris Corde (“Bil-Qalb ta’ Missier”), ippubblikata f’Diċembru li għadda, il-Papa Franġisku jiddeskrivi lil San Ġużepp bħala missier maħbub, missier twajjeb, missier ubbidjenti, missier li jaċċetta; missier kreattivament kuraġġuż, missier li jaħdem, missier fid-dell. L-Ittra fil-fatt timmarka l-150 anniversarju mid-dikjarazzjoni tal-Beatu Papa Piju IX ta’ San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Universali. Biex jiċċelebra dan l-anniversarju, il-Papa Franġisku ħabbar ukoll "Sena speċjali ta’ San Ġużepp", li bdiet mis-Solennità tal-Kunċizzjoni 2020 u testendi għall-istess festa fl-2021.

Ejjew nitolbu lill-Mulej bl-interċessjoni ta’ San Ġużepp billi nagħmlu tagħna l-istess invokazzjoni konklusiva tal-Papa Franġisku fil-Patris Corde, u nitolbuh, juri lilu nnifsu bħala missier tagħna u jiggwidana fil-mixja tal-ħajja, jikseb għalina grazzja, ħniena, u kuraġġ, u jiddefendina minn kull ħażen.

 


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.