Grazzi mill-Kenja

Tislijiet mill-Kenja! Nittamaw li Alla pproteġiekom mill-ħsara tal-pandemija Covid 19. Hu ta’ ferħ inħabbrulkom li bid-donazzjonijiet mogħtija mill-poplu Malti li rċevejna ftit ilu, stajna nitimgħu u nagħtu għajnuna lil nies foqra fi tliet parroċċi tagħna:

Mbwiru: Madwar 35 familja rċevew porzjonijiet ta’ ikel

Ishiara: Aktar minn 40 dar ibbenefikaw minn porzjonijiet ta’ ikel

Eldoret: Aktar minn 30 dar ibbenefikaw minn porzjonijiet ta’ ikel

Alla bagħatkom biex tgħinu lin-nies fqar tagħna permezz tal-għajnuna li qed tagħtuna speċjalment matul dawn iż-żminijiet diffiċli. Alla jberikkom u jipproteġikom. Is-sena t-tajba 2021.

Fr Bob osa mill-Kenja.

--------

TISTA’ TGĦIN billi tibgħat id-donazzjoni:-

  • b’Revolut: 356 7925 5936
  • b’ċekk lil Fr Mario Abela osa, Segretarjat Missjonijiet Agostinjani, J Zammit Tabona Street, Pietà. PTA 1331
  • jew b’depożitu fil-Bank of Valletta a/c no. 400-1018-8817

 


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.