Il-Kardinal Mario Grech jingħata tifkira tal-Kardinal Prospero Grech O.S.A.

Permezz ta’ ċelebrazzjoni li saret l-Erbgħa, 9 ta’ Diċembru 2020 fil-Konkattidral ta’ San Ġwann Il-Knisja f’Malta sellmet u rringrazzjat lil Alla għad-don tal-Emminenza tiegħu Mons. Mario Grech li fil-konċistorju tat-28 ta’ Novembru kien ikkreat bħala Kardinal. Il-Pirjol Provinċjali P. Leslie Gatt, irrappreżenta l-Provinċja Maltija għaċ-ċelebrazzjoni waqt li wassal l-awgurju tal-aħwa lill-Kardinal Grech.

L-Eminenza tiegħu Mario Grech filfatt ġie kkreat kardinal wara biss ftit xhur mit-telfa ta’ ħuna l-Kardinal Prospero Grech osa. Bħala ġest ta’ tifkira u apprezzament tal-viċinanza tiegħu, kif ukoll tal-ħbiberija ta’ bejniethom, il-Provinċja Agostinjana tat lill-Kardinal il-ġdid, il-lazz aħmar li jżomm is-salib pettorali li kien tal-Kardinal Prospero Grech.

Fil-Kurja Ġenerali tal-Ordni Agostinjan, fejn il-kardinal qed jirrisjedi bħalissa, il-Pirjol Ġenerali P. Alejandro Morál Antón osa irregala lill-Kardinal Malti salib pettorali tal-fidda b’relikwa ta’ Santu Wistin, akkumpanjata biċ-ċertifikat ta’ awtentikazzjoni mill-postulatur ġenerali tal-Ordni, P. Josef Sciberras osa.

Il-kardinal Mario Grech kien filfatt inagħta l-affiljazzjoni fl-Ordni Agostinjan fis-sena tal-biċentinarju tal-Provinċja fl-2017. Permezz ta’ din l-affiljazzjoni, konċessa mill-Pirjol Ġenerali, mogħni bl-awtorità meħtieġa mis-Santa Sede, Grech huwa meqjus bħala wieħed mill-ulied tal-Ordni, u jagħmel parti bis-sħiħ mill-Familja Agostinjana. F’post li għamel fuq il-profil tiegħu ta’ facebook xi jiem ilu, Il-Kardinal Grech esprima l-gratitudni tiegħu lejn l-Ordni Agostinjan.

 


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.