Il-Patrijiet tal-Provinċja Agostinjana Maltija jiltaqgħu biex jitolbu flimkien

Nhar il-Ħamis, 24 ta’ Settembru 2020, iltaqgħu l-Patrijiet Agostinjani fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin, il-Belt Valletta. Huma kellhom laqgħa ta’ talb bħala parti mill-Evalwazzjoni u t-tiġdid li bħalissa l-provinċja qegħda tagħmel wara sentejn mill-Kapitlu Provinċjali Ordinarju 2018.

Il-laqgħa kienet immexxija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi, li barra li talab mal-patrijiet, għaddielhom messaġġ ta’ tama u kuraġġ, biex mnebbħa mill-Mulej, l-Għalliem Interjuri, jagħmlu mill-isfidi, opportunità ta’ tiġdid. “Ejjew inkunu konvinti li Alla jrid il-ġid, Alla jagħti t-tama, li l-ġejjjieni mhux f'idejna imma Alla jaf dak li qed jagħmel magħna,” hekk qal l-Isqof Mons. Joe Galea Curmi.

Fl-aħħar ta’ dan il-mument il-Provinċjal P. Leslie Gatt osa qara messaġġ mibgħut mill-Assistent Ġenerali P. Luis Marin de San Martin osa bħala parti mir-riflesjsoni li l-provinċja qegħda tagħmel f'dan iż-żmien partikolari. 

 


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.