Awguri miIl-Kummissjoni tal-Lajċi Agostinjani fil-Festi ta' Santu Wistin u Santa Monika

Nhar il-Ħamis, 27 u l-Ġimgħa 28 ta’ Awwissu niċċelebraw il-festi ta’ Santa Monika u ta’ Santu Wistin. F’din l-okkażjoni l-membri tal-Kummissjoni Lajċi Agostinjani jixtiequ jibagħtu l-awguri tagħhom lil-lajċi kollha midħla tagħna l-Agostinjani. Qegħdin ngħixu żminijiet diffiċli... ta’ inċertezza għal kulħadd, u ta’ biża’ u tbatija għal xi wħud iktar minn oħrajn. 

Santu Wistin jgħidilna: “In-nies jgħidu: ‘għaddejjin minn żminijiet ħżiena, minn żminijiet diffiċli’. Imma ħa ngħixu sewwa u ż-żminijiet ikunu tajbin. Aħna ż-żmien: skont kif aħna, hekk ikunu żminijietna.” 

Anke f’dawn iż-żminijiet irridu naraw x’nistgħu nagħmlu biex ngħixu sewwa billi nieħdu ħsieb xulxin, inħarsu d-direttivi tas-saħħa pubblika, nuru solidarjetà bejnietna, ngħożżu dak kollu li hu għażiż għalina u fuq kollox nafdaw fil-ħniena ta’ Alla.

Minkejja r-restrizzjonijiet, aħna l-membri tal-Kummissjoni ser nagħmlu ħilitna biex b’mezzi alternattivi, bħall-midja soċjali, inżommu kuntatt magħkom ħalli nkomplu nkunu parti minn familja waħda – il-familja Agostinjana.

 


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.