Grupp ta’ aħwa Agostinjani jinġabru għal jiem ta’ rtir

Bejn l-10 u l-14 ta’ Ġunju grupp ta’ aħwa Agostinjani inġabru għal ftit jiem ta’ rtir f’Dar il-Ħanin Sammaritan f’Santa Venera. Matul dawn il-jiem l-aħwa kellhom l-opportunità li jieqfu ftit mir-rutina tal-ħajja u jgħixu mumenti ta’ aktar skiet, talb u riflessjoni akkumpanjati minn Fr Brendan Mark Gatt li anima dawn il-ġranet. Ir-riflessjonijiet ta’ Fr Brendan offrew spunti interessanti biex wieħed jirrifletti dwar is-sejħa tar-reliġjużi u l-mixja tagħhom fil-Knisja.

Dawn il-jiem kienu wkoll opportunità sabiħa biex reliġjużi minn komunitajiet differenti jiġu flimkien u jaqsmu s-sabiħ tal-ħajja reliġjuża Agostinjana lil hinn mill-ħidma u minn dak kollu li normalment isawwar il-ġranet b’tant attività. Il-ġranet tal-Irtir jagħtu  anke okkażjoni ta’ esperjenza sabiħa ta’ talb b’mod aktar kalm u opportunita sabiħa ta’ tiġdid spiritwali. Grupp ieħor ta’ aħwa għandhom jieħdu sehem f’irtir ieħor li ser isir f’Għawdex f’Ottubru li ġej.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.