L-aħwa Agostinjani jinġabru flimkien għal irtir tar-Randan

Nhar it-Tlieta 19 ta’ Marzu, l-aħwa agostinjani ltaqgħu f’The Santa Rita Priory f’San Ġiljan għal mument ta’ talb fi żmien ir-Randan bi preparazzjoni għall-Għid il-Kbir. Fr Ivan Scicluna ofm Cap mexxa riflessjoni fuq l-ilħna differenti li hemm f’kull wieħed minna. Wara mument qasir ta’ waqfa, l-aħwa inġabru għal adorazzjoni fis-skiet quddiem Ġesu’ Sagramentat u l-Barka Sagramentali.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.