Ħidma mis-segretarjat tal-Missjonijiet Agostinjani - AMIGOS

Matul iż-żmien tar-Randan, il-grupp missjunarju ‘Amigos’, organizza attività ta’ bejgħ ta’ figolli b’risq il-missjoni. Dan sar fuq żewġ weekends billi voluntiera u grupp ta’ ħames żgħażagħ li fis-sajf li ġej ser ikunu qegħdin jagħmlu esperjenza missjunarja fil-Kenja, biegħu figolli fuq iz-zuntier ta’ diversi knejjes, knejjes li b’ġenerożità kbira laqgħu lil dawn iż-żgħażagħ.

Għalkemm din l-attività tinvolvi ħafna preparamenti bħal għadd ta’ figolli, tqassim fil-knejjes u naturalment ħin ta’ bejgħ, is-sodisfazzjoni li wieħed jilmah f’dawn iż-żgħażagħ ma’ kull donazzjoni li tinġabar hija xi ħaġa inspjegabbli – esperjenza li x-xogħol volontarju biss jista’ jagħti. Wieħed ma jistax ma jsemmix il-mijiet ta’ nies li xtraw figolla waqt din l-attività - turija ċara ta’ kemm ħafna nies għad għandhom għal qalbhom il-missjoni u lil dawk li huma fil-bzonn.

Il-bżonn tad-donazzjonijiet tagħkom għal din il-ħidma fl-art tal-missjoni huwa dejjem kbir u għalhekk nixtiequ nħeġġukom sabiex tkomplu tgħinuna f’din il-ħidma tagħna billi tibgħatu d-donazzjoni tagħkom fuq:

Bank Transfer: MT58VALL22013000000040010188817

SMS:

50617357 għal donazzjoni ta’ €2.33

50618085 għal donazzjoni ta’ €4.66

50618905 għal donazzjoni ta’ €6.99

50619206 għal donazzjoni ta’ €11.65

 

Ċekk lil:

Segretarjat Missjonijiet Agostinjani

Patrijiet Agostinjani,

Kunvent San Tumas minn Villanova,

Triq J. Zammit Tabona,

Pietà, PTA1331

 

Revolut: +35679255936


© 2023 agostinjani.org. All Rights Reserved.