Laqgħa għal-lajċi Agostinjani f'Malta

Nhar l-Erbgħa 26 ta’ April, lajċi midħla ta' l-Agostinjani, iċċelebraw il-Konverżjoni ta' Santu Wistin, San Mark (Protettur tal-Provincja Agostinjana Maltija), u l-Verġni Marija, (Omm tal-Parir it-tajjeb) fil-Knisja San Nikola minn Tolentino, f'Ħal Tarxien permezz ta’ quddiesa mmexxija mill-Provinċjal P. Leslie Gatt osa.

Wara dawk preżenti kienu mistednin ikomplu jaqsmu l-ferħ flimkien fl-Oratorju Agostinjan.


© 2023 agostinjani.org. All Rights Reserved.