Proġett Code for Earth mill-Kulleġġ Santu Wistin

Matul ix-xhur li għaddew l-istudenti tas-sitt sena tagħna kienu okkupati josservaw u jiddiskutu l-problemi kontinwi li qed taffaċċja d-Dinja u jsibu soluzzjonijiet dwar kif jistgħu jgħinu u jnaqqsu dawn il-problemi.

Permezz ta’ dan il-proġett ġew esplorati u pprattikati numru sabiħ ta’ aspetti u ħiliet. L-ewwel nett, l-istudenti  ġew imħeġġa josservaw dak li qed jiġri madwarna permezz ta’ diversi diskussjonijiet, filmati, artikli fil-gazzetti, taħriġ il-fehem u informazzjoni li sabu fuq l-internet. Sabiex jesperjenzaw dawn l-isfidi mill-qrib, fi gruppi l-istudenti kellhom jieħdu ħsieb pjanta. Dawn il-pjanti ġew miżrugħa u mqabbdin b'wajers mal-Kitroniks u mal-Microbits (li huma apparat teknoloġiku); li kienu wkoll programmati bi struzzjonijiet speċifiċi. Kull grupp uża soluzzjoni differenti għat-tisqija tal-pjanti tagħhom; kull waħda minn dawn tirrappreżenta problema ambjentali differenti. L-informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-pjanti ġiet irreġistrata kull ġimgħa b'ritratti u bar graphs, sakemm intlaħqu l-konklużjonijiet finali.

Għall-fażi finali ta’ dan il-proġett, l-istudenti ġew imħeġġa jaħsbu dwar dawn il-problemi. Iddiskutew l-informazzjoni miġbura u l-konklużjonijiet li sabu. Wara ħolqu invenzjoni sostenibbli biex jindirizzaw waħda jew aktar minn dawn il-problemi.

Bl-għajnuna ta’ xi ġenituri, li b’mod volontarju ġew biex jgħinu, l-istudenti ġabru ideat differenti fi struttura waħda sostenibbli. Wara r-riċerka, ippjanaw u ddisinjaw l-invenzjonijiet tagħhom, u eventwalment bnew ukoll mudelli ta’ dawn l-istrutturi bl-użu ta' materjal riċiklabbli. Matul il-proċess kollu, l-istudenti kkollaboraw billi użaw il-ħiliet personali tagħhom u qasmu l-ideat tagħhom biex jilħqu għan komuni.

Biex niċċelebraw esperjenza edukattiva mill-isbaħ, l-invenzjonijiet kollha ġew ippreżentati fid-dettall minn kull grupp lill-ġenituri tagħhom u mistednin distinti oħra. L-implimentazzjoni u s-suċċess ta’ dan il-proġett ma kienx ikun possibbli mingħajr ix-xogħol iebes u l-appoġġ tas-Sur Simon Peter Schembri,  is-Sinjura Daniela Buttigieg u l-edukaturi tas-sitt sena kollha, l-assistent kap tal-iskola s-Sinjura Veronique De Gabriele Ferrante, kif ukoll is-Sinjura Roberta Trapani Maggi, is-Sinjura Pamela Fenech u s-Sinjura Natalie Lombardi Calleja mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija.

Ms Daniela Buttigieg

Primary Teacher


© 2023 agostinjani.org. All Rights Reserved.