P. Josef Sciberras O.S.A. jiddefendi t-teżi tad-dottorat

Il-Ġimgħa, 27 ta’ Jannar, P. Josef Sciberras O.S.A. iddefenda t-teżi tad-dottorat fil-Fakulta' tal-Istorja u l-Beni Kulturali tal-Knisja, fl-Universita Pontifiċja Gregorjana f’Ruma. Wara l-istudju tal-Liċenzja fl-istess Fakulta, P. Josef kompla jkabbar l-interess tiegħu fil-qasam tal-istorja tal-knisja. Sadanittant snin ilu nibtet l-idea li jkompli l-istudju għad-dottorat billi jistudja l-figura ta’ Mons. Paolo Micallef li kien l-uniku Pirjol Ġenerali Malti fl-Istorja tal-Ordni tagħna u li qatt ma kienet saret riċerka akkurata dwaru.

Wara s-snin tal-formazzjoni f’Malta, P. Paolo Micallef O.S.A. ħadem fl-Italja u fl-1855 kien iservi bħala Pirjol fil-Kunvent ta’ Fermo meta, b’intervent dirett tal-Papa Piju IX, issejjaħ biex iservi ta’ Vigarju Ġenerali tal-Ordni u aktar tard elett Pirjol Ġenerali. P. Paolo Micallef O.S.A. kien anke għal xi xhur Amministratur Appostoliku tad-djoċesi ta’ Għawdex, u imbagħad isqof ta’ Citta del Castello u Arċisqof ta’ Pisa.

Wara diversi snin ta’ ħidma, nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Jannar 2023, P. Josef ippreżenta t-teżi li fiha studja partikolarment is-snin tal-Ġeneralat ta’ P. Paolo Micallef O.S.A. bejn l-1855 u l-1865. Huwa xogħol li joħroġ għad-dawl is-servizz li P. Paolo ta lill-Ordni wara snin ta’ dekadenza.

P.Josef bħalissa jaħdem fis-servizz lill-Ordni bħala Postulatur Ġenerali u filfatt jagħmel parti mill-Komunita Agostinjana tal-Kurja f’Ruma. Minn qalbna nifirħulu għal din il-kisba u nawgurawlu li jkompli jagħtina studji oħrajn li jgħinuna nifhmu aħjar dak li sawwarna partikolarment fl-apprezzament tal-istorja tagħna.


© 2023 agostinjani.org. All Rights Reserved.