Pubblikazzjoni ġdida: Searching and Confessing, Augustine’s Quest for Wisdom and Truth

Il-Ġimgħa 13 ta’ Jannar 2023 ġie mniedi l-ktieb ġdid Searching and Confessing, Augustine’s Quest for Wisdom and Truth, miktub mir-Rev. Dr. Salvino Caruana O.S.A. u ppubblikat mill-Provinċja Agostinjana Maltija. Il-ktieb, miktub bil-lingwa ingliża ilaqqa’ l-qarrej mal-figura ta’ Santu Wistin u jistiednu jterraq mal-qaddis fit-tfittxija tiegħu lejn l-għerf u l-verità. Dan jagħmlu f’ħames kapitli prinċipali li fihom jirreferi għal fażijiet differenti mill-ħajja u t-taqtigħa kontinwa ta’ Wistin.

Il-Ktieb kien ippreżentat f’serata mill-isbaħ li ttellgħet fl-Awditorium tal-Millennium Chapel fil-preżenza tal-Pirjol Provinċjali P. Leslie Gatt O.S.A. u l-E.T. Mons Savio Hon Tai-Fai, Nunzju Apostoliku għal Malta. Fil-bidu tas-serata, l-awtur, P. Salvino Caruana laqa’ lil dawk preżenti u rringrazzja lil dawk kollha li b’mod jew ieħor kienu parti minn dan il-ktieb li jkompli mal-għadd kbir ta’ kitbiet u traduzzjonijiet li ħarġu mil-pinna tiegħu. 

Tul is-snin P. Salvino tana diversi xogħlijiet li jgħinuna nitqarrbu dejjem aktar lejn il-figura u t-tagħlim ta’ Santu Wistin. Fis-serata ir-Rev. Dr Stefan Attard, dekan tal-Fakulta tat-Teologija, u r-Rev. Dr Jonathan Farrugia, Kap tad-Dipartiment tal-Patrologija fl-istess Fakulta, ippreżentaw apprezzament għal dan ix-xogħol. Is-serata kienet imżewqa anke b’siltiet mużikali mill-pjanista Julia Miller u s-soprana Christine Dalli.

Din is-serata ittellgħet anke ġimgħa biss qabel il-ftuħ ta’ kors ieħor tal-Istitut Agostinjan li ser jittella kull nhar ta’ Ġimgħa bejn l-20 ta’ Jannar u l-24 ta’ Marzu fid-The Santa Rita Priory, San Ġiljan. Il-Kors huwa miftuħ għal kulħadd u ser jitratta temi relatati mal-ktieb ta’ Santu Wistin  De catechizandis rudibus.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.