P. Frans Calleja OSA jiċċelebra 50 sena ta’ Ministeru Saċerdotali

Nhar il-Ħadd 8 ta’ Jannar 2023, solennità tal-Epifanija tal-Mulej, P. Frans Calleja iċċelebra quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fil-Knisja Arċipretali ta’ San Nikola s-Siġġiewi, li permezz tagħha rringrazzja lil Alla għal 50 sena ta’ ministeru saċerdotali. Għall-quddiesa, ingħaqdu miegħu diversi aħwa Agostinjani, saċerdoti u membri tal-familja tiegħu.

P. Frans filfatt twieled is-Siġġiewi fit-30 ta’ Diċembru 1948. Sa minn ċkunitu kien jattendi l-Kulleġġ Santu Wistin, dak iż-żmien f’Ħal-Tarxien. Fil-1964 beda n-novizzjat fil-Familja Agostinjana u fit-3 ta’ Ottubru 1965 għamel l-ewwel Professjoni tal-Voti Reliġjużi. Aktar tard intbagħat ikompli l-istudju tiegħu fl-Istitut Patristiku f’Ruma u fid-9 ta’ Jannar 1972 imbagħad għamel il-Professjoni Solenni. Fis-17 ta’ Diċembru 1972 ġie ordnat saċerdot fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, flimkien ma’ diversi reliġjużi oħra Agostinjani.

Bħala reliġjuż hawn Malta serva fost l-oħrajn bħala responsabbli tal-kandidati għall-ħajja reliġjuża fil-Kunvent ta’ Santa Rita. Għal ħafna snin huwa serva f’komunitajiet Agostinjani fl-Italja, partikolarment f’Pisa, Cascia, Catania, Gela u Palermo fejn għadu jgħix u jservi bħala pirjol sal-ġurnata ta’ llum.

Il-Provinċja Agostinjana tawgura lil P. Frans ħafna aktar saħħa u ferħ fil-Mulej. Grazzi P. Frans. 

Ad Multos Annos.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.