P. Mark Cauchi OSA jiċċelebra 70 sena ta’ Ministeru Saċerdotali

Nhar is-Sibt 7 ta’ Jannar 2023, Patri Mark Cauchi ċċelebra quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fil-Knisja ta’ Santu Wistin tal-Belt Valletta, flimkien mal-komunita’ Agostinjana, li permezz tagħha rringrazzja lil Alla għal 70 sena ta’ ministeru saċerdotali. Patri Mark li llum għandu 94 sena ilu għal dawn l-aħħar 20 sena membru tal-Komunita Agostinjana tal-Belt.

Patri Mark twieled Bormla fil-5 ta’ Lulju 1928 u ngħaqad mal-familja Agostinjana fl-20 ta’ Jannar 1946 meta beda n-novizzjat fil-Kunvent ta’ Santu Wistin, ir-Rabat Għawdex. Sena wara mbagħad, propju fis-26 ta’ Jannar 1947  (76 sena ilu) għamel il-Professjoni Sempliċi tal-Kunsilli Evanġeliċi fl-Ordni ta’ Santu Wistin. Wara  kompla l-istudju tal-Filosofija u t-Teoloġija fil-Kulleġġ San Mark fir-Rabat Malta u fil-5 ta’ Frar 1950 għamel il-Professjoni Solenni. Huwa kien ordnat Saċerdot nhar l-20 ta’ Diċembru 1952 fil-Konkattidral ta’ San Ġwann fil-Belt Valletta. 

Bħala reliġjuż u saċerdot huwa serva f’diversi komunitajiet f’Malta u kien ukoll għalliem tal-Latin u l-Lingwa Franċiża fil-Kulleġġ Santu Wistin u kappillan tal-Monasteru ta’ Santa Katarina fil-Belt Valletta. Barra minn Malta ħadem fil-missjoni Agostinjana fl-Afrika ta’ Fuq u fi Sqallija.  Tul is-snin huwa kellu dejjem imħabba kbira għall-Istorja, ir-riċerka u l-kitba tant li kiteb diversi artikli u ppubblika diversi kotba.

 Il-Provinċja Agostinjana tawgura lil Patri Mark ħafna aktar saħħa u ferħ fil-Mulej. Grazzi Patri Mark.

Ad Multos Annos.


© 2023 agostinjani.org. All Rights Reserved.