P. Pawl Formosa OSA jiċċelebra 50 sena ta’ Ministeru Saċerdotali

Nhar it-Tlieta 20 ta’ Diċembru 2022, P. Pawl Formosa iċċelebra quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fil-Knisja ta’ San Mark fir-Rabat, imdawwar minn diversi reliġjużi Agostinjani u membri tal-familja tiegħu, li permezz tagħha rringrazzja lil Alla għal 50 sena ta’ ministeru saċerdotali. Flimkien mal-aħwa reliġjużi u l-familja, inagħqdu anke diversi persuni oħra li b’mod jew ieħor huma qrib ta’ P. Pawl.

Din iċ-ċelebrazzjoni saret ukoll fil jum li fih qed jiċċelebra 75 sena ta’ ħajja. P. Pawl filfatt twieled fl-20 ta’ Diċembru 1947. Fil-1964 beda n-novizzjat fil-Familja Agostinjana u fit-3 ta’ Ottubru 1965 għamel l-ewwel Professjoni tal-Voti Reliġjużi. Fid-29 ta’ Diċembru 1968 għamel imbagħad il-Professjoni Solenni u fis-17 ta’ Diċembru 1972 ġie ordnat saċerdot flimkien ma diversi reliġjużi oħra, fosthom P. Frans Calleja OSA (li jaħdem f’Palermo l-Italja), u P. Joe Farrugia OSA u P. Pawl Aquilina OSA li llum jinsabu ħdejn il-Mulej.

Bħala reliġjuż huwa għex f’diversi komunitajiet u serva lill-Provinċja u lill-Knisja f’diversi ministeri. Fost dawn ta’ min isemmi diversi snin fil-Komunità ta’ Ħal Tarxien, f’Tal-Pietà u fir-Rabat fejn għadu jgħix sa llum. F’Tal-Pietà huwa ħadem għal diversi snin fil-Kulleġġ kemm bħala għalliem u anke bħala Rettur. Sa llum P. Pawl iservi anke bħala Kunsillier tal-Provinċja.

Imma fost is-snin l-aktar għal qalb P. Pawl żgur li hemm l-20 sena ta’ ħidma missjunarja fil-Brażil. Dawn kienu bla dubju ta’ xejn snin li mmarkawlu ħajtu u tawh esperjenza mill-isbaħ ta’ knisja li għadu jgħożż sa llum b’ħafna nostalġija.

Il-Provinċja Agostinjana tawgura lil P. Pawl ħafna aktar saħħa u ferħ fil-Mulej li tant serva matul ħajtu. Grazzi P. Pawl. Ad Multos Annos.


© 2023 agostinjani.org. All Rights Reserved.