Sena akkademika fl-Istitut Agostinjan: Jannar - Ġunju 2023

Sena Akkademika 2023

1 Semestru (Jannar – Marzu 2023)

Il-Katekiżmu Agostinjan

 De catechizandis rudibus

(Kif tgħallem il-katekiżmu lil min għadu jibda)

 

Il-Ġimgħa, 13 ta’ Jannar 2023 (6.00 – 7.30pm)

Searching and Confessing.Augustine of Hippo’s Quench for Wisdom and  Truth (Prof. Salvino Caruana OSA)

VENUE:

MILLENNIUM HALL (Augustinians, Millennium Chapel, Church Street, Paceville, St Julian’s)

 

PANEL:

Rev. Dr Stefan Attard SThD (Greg.)

Dean Faculty of Theology, University of Malta

 

Rev. Canon Dr. Jonathan Farrugia

HOD, Dept of Patrology, Church History & Paleo-Christian Archeology, Faculty of Theology, University of Malta

                                                           

Il-Ġimgħa, 20 ta’ Jannar 2023

Ftuħ tas-Sena Akkademika 2023

 

Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija

Presjeduta mill-WR P. Leslie Gatt OSA

Provinċjal – President Ist.Agost.

 

Daħla fil-qosor għas-Sena Akkademika 2023

Prof. P. Salvinu Caruana OSA

 

Il-Ġimgħa, 27 ta’ Jannar 2023

Il-katekeżi ta’ S. Wistin kontra d-Donatisti

Rev. P. Desira OSA (Ist. Agost.)

           

Il-Ġimgħa, 03 ta’ Frar 2023

Il-katekeżi ta’ S. Wistin kontra l-Manikej

  1. Mario Attard ofm.cap. (Ist. Agost.)

 

 

Il-Ġimgħa, 17 ta’ Frar 2023

Katekeżi Nisranija għat-tfulija llum

Rev. Dr Carl-Mario Sultana (UOM)

 

Il-Ġimgħa, 24 ta’ Frar 2023

 Il-katekeżi ta’ S. Wistin kontra l-Pelaġjani

Andrè P. Debattista (Ist. Agost. - UOM)

 

 

Il-Ġimgħa, 03 ta’ Marzu 2023

 Il-katekeżi Nisranija fil-kitbiet tal-Missirijiet tal-Knisja Griega

fis-seklu 4

Revdu Papàs Prof. Martin Zammit

Prof. tal-Ilsna u l-Kulturi tal-Lvant Nofsani, u Asjatiiċi (Fak. Arti – UOM)

 

Il-Ġimgħa, 10 ta’ Marzu 2023       

Il-katekeżi Nisranija f’xi Missirijiet tal-Knisja Griega fis-seklu 4-5

Rev. Kan. Jonathan Farrugia (Ist.Agost. - Kap tad-Dip. Fak.Teol. - UOM)

 

Il-Ġimgħa, 17 ta’ Marzu 2023

Il-katekeżi Nisranija ta’ S. Girgor ta’ Nissa

Rev. Kan. Jonathan Farrugia (Ist.Agost. - HOD. - Fak.Teol. - UOM)

 

Il-Ġimgħa, 24 ta’ Marzu 2023

Is-siwi tal-Missirijiet tal-Knisja għall-katekeżi Nisranija tal-Papa Franġisku

Revdu Mons. Prof. Hector Scerri (Ist. Agost. – Fak. Teol. - UOM)

 

 L-24 edizzjoni tal-Annual Saint Augustine Lecture - 2023

Kelliem: Il-Professur Dr Henry Eguiarte Bendimez OAR

   Editur tar-rivista Augustinus

 

The role of De Catechizandis rudibus within the process of a

Christian Initiation programme in Hippo

Nhar il-Erbgħa, 29 ta’ Marzu 2023 fis-7.00pm

Fis-sala KSU tal-Università ta’ Malta, tal-Qroqq Msida

               Moderatur: Revdmu Monsinjur Professur Hector Scerri  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

 

 

  Nhar il-Ħamis, 30 ta’ Marzu 2023 fis-6.15pm

Fis-sala fil-Kunvent S. Rita, f’Baystreet, S. Ġiljan

 Il-Professur Henry Eguiarte Bendimez jitħadded dwar:

 

The “Book of Creation”. Augustine and Ecology

 Moderatur: Is-Sur Andre’ Debattista  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ħajr minn qalbi lid-

Dekan tal-Fakultà tat-Teoloġija tal-Università ta’ Malta Revd Dr Stefan Attard SThD,

lil P. Pierre Desira OSA Ass. Dir. Ist. Agost., għall-ħidma koordinata minnu

lis-Segretarja Amministrattiva Ms Antoinette Borg

lir-Revdmu Monsinjur Professur Hector Scerri

lill-Kan. Dr Jonathan Farrugia Kap tad-Dip. tal-Patroloġija,

Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta

lis-Sur André P. Debattista Lekċerer, Università ta’ Malta

u lis-Sur Mario Randon, supervisor/tekniku – Kumpless S. Rita

Wara jkun hemm riċeviment.

24th Annual Saint Augustine Lecturer - 2023

 

Professor Dr Henry Eguiarte Bendimez OAR, editur tal-Augustinus

 

 Sena Akkademika 2023

It-2 Semestru (April 2023 – Ġunju 2023)

 

Wistin dwar kitbietu

Ir-Ritrattazzjonijiet ta’ S. Wistin f’2 kotba

Il-Ġimgħa, 14 t’April 2023 (6.00 – 7.00pm)

Rev. Prof. Salvinu Caruana OSA (Ist. Agost.)        

Daħla għar-Retractationes ta’ S. Wistin

 

Il-Ġimgħa, 21 t’April 2023 (6.00 – 7.00pm)         

 Mr Ivan Said (EU Brussels)

 Ħjiel siewi dwar it-traduzzjonijiet bl-Ilsien Malti tal-kitbiet ta’ S. Wistin

 

 Il-Ġimgħa, 28 t’April 2023 (6.00-7.00pm)

Rev. P. Pierre Desira OSA (Ist. Agost.)

 L-Elenku tal-kitbiet ta’ S.Wistin skont S. Possidju, isqof ta’ Kalama

 

Il-Ġimgħa, 5 ta’ Mejju 2023 (6.00 – 7.00pm)

 Rev. Prof. P. Salvinu Caruana OSA (Ist. Agost.)

Xi ħjiel dwar it-trattati bibliċi fir-Retractationes ta’ S Wistin

 

 Il-Ġimgħa, 12 ta’ Mejju 2023 (6.00 – 7.00pm)

Rev. P. Desira OSA (Ist. Agost.)

Xi ħjiel dwar l-Ittri u d-Diskorsi ta’ S.Wistin

 

Il-Ġimgħa, 19 ta’ Mejju 2023 (6.00 – 7.00pm)

Onor. Imħallef Emeritus Dottor Silvio Meli (Ist.Agost.)

It-trattati kontra l-Manikejiżmu fir-Retractationes ta’ S. Wistin

 

Il-Ġimgħa, 26 ta’ Mejju 2023 (6.00 – 7.00pm)

Mr Andre’ DeBattista (UOM – Ist.Agost)

It-trattati kontra d-Donatiżmu fir-Retractationes ta’ S. Wistin

 

Il-Ġimgħa, 2 ta’ Ġunju 2023 (6.00 – 7.00pm)

Rev. Dr Jonathan Farrugia (UOM – Ist.Agost.)

It-trattati kontra l-Pelaġjaniżmu fir-Retractationes ta’ S. Wistin

 

Il-Ġimgħa, 9 ta’ Ġunju 2023 (6.00 – 7.00pm)

 Rev. Dr Jonathan Farrugia (UOM – Ist.Agost.)

It-trattati kontra s-Semi-Pelaġjaniżmu fir-Retractiones ta’ S. Wistin

 

Il-Ġimgħa, 16 ta’ Ġunju 2023 (6.00 – 7.00pm)

Dr Ritienne Debono MD (Ist.Agost.)

It-trattati kontra l-Arjaniżmu fir-Retractiones ta’ S. Wistin

 

 

Il-Ġimgħa, 23 ta’ Ġunju 2023

Iqassam iċ-Ċertifikat ta’ Attendenza

Il-WR Kan. Dr Jonathan FARRUGIA

Kap tad-Dipartiment tal-Ġrajja tal-Knisja,

Patroloġija, u Arkeoloġija Paleonisranija

Koordinatur tal-Kors tal-BA (Theol.& Human Studies)

Fakultà tat-Teoloġija

Università ta’ Malta

Fis-6.15pm fis-sede l-ġdida tal-Istitut Agostinjan


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.