Esperjenza differenti għal grupp ta' edukaturi mill-Kulleġġ tagħna

Grupp ta’ edukaturi mill-Kulleġġ Santu Wistin, flimkien mar-Rettur tal-Kulleġġ tagħna fr David Cortis osa, kellhom l-opportunità li jattendu kors interessanti ħafna f’Helsinki, fil-Finlandja, flimkien ma’ edukaturi minn pajjiżi oħra Ewropej bħala parti mill-programm tal-Unjoni Ewropea Erasmus+. Din l-esperjenza kienet l-ewwel u qabel kollox prova ta’ kemm il-kulleġġ tagħna qed jaħdem fi ħdan standards għoljin, peress li ġie nnutat li xi prattiċi u metodi użati fil-Finlandja, qed jiġu applikati wkoll fil-kulleġġ tagħna.

Kien evidenti li s-sens ta’ ħidma f’tim matul il-gruppi kollha tas-sena bejn l-edukaturi kif ukoll it-tim tat-tmexxija tal-kulleġġ, huwa wieħed miċ-ċwievet ewlenin għas-suċċess. L-edukaturi kollha jaħdmu flimkien biex jilħqu għan komuni, dak tal-ġid tal-istudenti tagħhom. It-titjib akkademiku tal-istudenti mhuwiex il-prijorità ewlenija fi ħdan dawn l-iskejjel. Minflok, l-attivitajiet isiru b’mod divertenti, li jinvolvu ħafna prattiċi, użu tat-teknoloġija, sports, u inizjattivi oħrajn.

Permezz ta’ dawn, il-miri stabbiliti jintlaħqu b’mod effettiv. L-importanza li tkun fiżikament attiv fuq bażi regolari, matul il-ġurnata, kienet ukoll xi ħaġa li kienet partikolarment innutata. It-tim Malti kellu esperjenza diretta ta’ dan l-aspett matul il-kors; dan irriżulta f'livelli ogħla ta' konċentrazzjoni u motivazzjoni. L-opinjonijiet u l-ideat tal-istudenti jingħataw importanza kbira fl-iskejjel Finlandiżi; minn lezzjonijiet miżmuma għal tagħmir rikreattiv fil-grawnds tal-iskola.

Bħala edukaturi ġejna lura Malta mimlijin entużjażmu u ideat ġodda li diġà qed jiġu maqsuma mal-bqija tal-komunità tal-kulleġġ, bil-ħsieb li kulħadd ikun f’sintonija u jaħdem id f’id għall-għan aħħari komuni: il-ġid tal-istudenti. L-għaqda hija s-saħħa!

 

Ms Daniela Buttigieg

Edukatriċi fil-Primarja – St. Augustine College

 


© 2023 agostinjani.org. All Rights Reserved.