Jiftaħ il-187 Kapitlu Ġenerali tal-Ordni ta’ Santu Wistin

Il-Ħadd, 11 ta’ Settembru 2022, fetaħ il-187 Kapitlu Ġenerali tal-Ordni ta’ Santu Wistin, permezz tal-Quddiesa tal-Ispirtu s-Santu preseduta mill-Pirjol Ġenerali P. Alejandro Moral Anton O.S.A., li qed jiġi ċċelebrat fil-Belt ta’ San Diego f’California, l-Istati Uniti.

Madwar 40 rappreżentant taċ-ċirkoskrizzjonijiet differenti tal-Ordni madwar id-dinja, qed jinġabru biex flimkien mal-Pirjol Ġenerali u l-membri tal-Kunsill Ġenerali jiddiskutu u jevalwaw il-ħajja tal-Ordni u l-impenn fl-apposolat u l-missjoni tal-Knisja. Din l-esperjenza ta’ sinodalità qed toffri opportunità ta’ riflessjoni personali u djalogu komuni partikolarment fuq it-tema tat-tiġdid tal-Ordni fil-kuntrast bejn l-ideali u l-isfidi li toffri d-dinja kontemporanja.

Il-membri kapitulari ser ikunu qed jiddiskutu dokument li jġib l-isem ‘Renovatio’ lejn programm ta’ tiġdid fl-Ordni. Id-dokument jitkellem prattikament fuq ħames temi: l-Ispiritwalita; l-Appostolat u l-Evanġelizzazzjoni; Il-Faqar u l-Ġustizzja Soċjali; il-Vokazzjonijiet; u l-Formazzjoni tal-Kandidati Ġodda. Ma’ dawn jiġu diskussi ukoll id-deċiżjonijiet li ttieħdu fil-Kapitlu Ġenerali Ordinarju preċedenti li sar f’Ruma fl-2019, u temi oħra li jistgħu jiġu ppreżentati skond il-ħtieġa.

Il-Provinċja Agostinjana Maltija qed tkun rappreżentata mill-Pirjol Provinċjali P. Leslie Gatt O.S.A. li mar l-Istati Uniti biex jieħu sehem fil-Kapitlu. L-aħwa agostinjani jħeġġu biex ningħaqdu fi spirtu ta’ talb sabiex dan il-mument ikun tassew mument ta’ grazzja għall-Familja Agostinjana mifruxa f’tant pajjiżi madwar id-dinja.

 


© 2023 agostinjani.org. All Rights Reserved.