Festa Familja Agostinjana f'Għawdex

Il-Kummissjoni Provinċjali tal-Lajċi Agostinjani ser torganizza Festa Familja Agostinjana f’Għawdex. Din ser tkun nhar it-Tlieta, 7 ta’ Ġunju 2022. Nitilqu mal-vapur tad-9.00 am u niġu lura mal-vapur tal-5.15 p.m.

Il-programm ser ikun dan: 

  • Zjara fil-Kunvent tas-Sorijiet Agostinjani f’Għajnsielem. Hemmhekk ikollna zewġ taħdidiet qosra dwar il-Qaddejja ta’ Alla, Fra Grazzja Gauci OSA u l-koppja Inez u Henry Casolani, Terzjarji Agostinjani. Bejn iz-zewġ taħdidiet ikollna l-Kafe’.
  • Ikla f’Restaurant Marsalforn
  • Quddiesa fis-Santwarju Ta’ Pinu

Il-ħlas huwa ta’ €20  għall-adulti u €10 għat-tfal, li jinkludi t-trasport f’Għawdex u l-ikel.

Tistgħu tibbukkjaw fil-knisja agostinjana li intom tiffrekwentaw. Minn kull fejn hemm knisja agostinjana ser jiġi pprovdut trasport għaċ-Ċirkewwa. Għal iktar informazzjoni staqsu lill-Pirjol tal-post.

Nistiednukom tieħdu din l-opportunita’ biex nerġgħu niltaqgħu lkoll flimkien.

Il-Mulej iberikkna lkoll. Santu Wistin u l-Qaddisin Agostinjani jitolbu għalina!


© 2023 agostinjani.org. All Rights Reserved.