Tifkira tal-Aħwa Agostinjani li telqu qabilna

Fis-6 ta’ Novembru, il-Familja Agostinjana tiċċelebra t-tifkira tar-reliġjużi Agostinjani li għexu qabilna u li llum jistrieħu mal-Mulej.

Bi preparazzjoni għal din it-tifkira, il-Ħamis 5 ta’ Novembru fl-10am, il-provinċjal flimkien ma' diversi aħwa iċċelebra quddiesa fil-Kappella taċ-ċimiterju ta’ Santa Marija Addolorata li fiha fakkar l-aħwa mejtin. Fir-riflessjoni tiegħu huwa tkellem fuq: it-tifkiriet sbieħ li dawn l-aħwa kollha ħallewlna; is-sens ta’ gratitudni li għandu jitqanqal fina quddiem dak li għexu u wettqu dawk li ġew qabilna; u fuq kollox il-ħarsa ta’ fidi u tama li għanda timla l-qalb tagħna bħala nsara li għadna qed ngħixu il-mixja tal-ħajja fuq din l-art. Wara l-quddiesa l-Provinċjal għamel talba fuq l-oqbra tal-provinċja.

Illum il-Provinċjal ser jagħamel żjara fuq l-oqbra tal-aħwa fiċ-ċimiterju ta’ Għawdex.

Bejn Novembru tas-sena l-oħra u din is-sena l-Provinċja tilfet żewġ aħwa: P. Rikkardu Attard u l-emminenza tiegħu Il-Kardinal Prospero Grech. Għalkemm f’dimensjonijiet differenti, t-tnejn li huma qattgħu il-parti l-kbira ta’ ħajjithom fis-servizz lill-Knisja lilhinn minn xtutna.

 

 


© 2020 agostinjani.org. All Rights Reserved.