Serqa f'Mapinhane (Możambik)

Aħbarijiet koroh minn Mapinhane (fil-Możambik) fejn is-Segretarjat tal-Missjonijiet Agostinjani AMIGOS immexxija minn Fr. Mario Abela OSA jagħmlu xogħol missjunarju.

Ftit tal-jiem ilu ġrat serqa fl-iskola tas-sorijiet Agostinjani matul il-lejl. Ġew misruqa: 6 notebooks Toshiba; 3 CPU's; 4 monitors u television. Barra din l-aħbar, fl-istess jiem għamlet maltempata kbira u sajjetta ħarqet il-kċina, għal kollox, tal-iskola Primarja.

TISTA' TGĦIN billi tibgħat id-donazzjonijiet tiegħek

 • fuq Revolut: +35679255936
 • Bank Transfer fuq MT58VALL22013000000040010188817
 • jew permezz ta’ ċekk lil:
  Fr. Mario Abela OSA
  Kunvent San Tumas minn Villanova,
  Segretarjat Missjonijiet Agostinjani
  Triq J. Zammit Tabona
  Pieta, PTA 1331

© 2020 agostinjani.org. All Rights Reserved.