Il-Mulej sejħilna u...

Il-Mulej sejħilna u...

Aħna weġibna

Aħna ġejna flimkien

Aħna naqsmu l-imħabba tiegĦu

Aħna naqdu l-Knisja

Aħna nimxu fuq S. Wistin

 

Skopri min int...Skopri min aħna...

 


© 2020 agostinjani.org. All Rights Reserved.