Live-in organizzat mill-Istitut Agostinjan

Bejn il-Ġimgħa 28 ta’ Frar u l-Ħadd l-1 ta’ Marzu 2020, 28 partiċipant fil-korsijiet tal-Istitut Agostinjan 2019-2020, ħadu sehem f’LIVE-IN ġewwa l-Qawra Palace Hotel, il-Qawra. Il-Ġimgħa fl-4.30pm P. Franco Grech OSA, ta taħdida dwar Rwol tal-lajċi, u ħidma bħalissa, mal-lajċi Agostinjani fil-Provinċja Agostinjana Maltija, bħala għajnuna għad-diskussjoni, tqassmu xi ftit faċċati mid-dokument On the Way with St. Augustine. Augustinian Lay Fraternities.

P. Pierre Desira OSA, mexxa l-Ewkaristija fil-5.30pm. Is-Sibt, 29 ta’ Frar, filgħodu fit-8.30 ltqajna għat-talb ta’ filgħodu animat minn P. Mario Attard ofm cap. Fil-11.00 P. Mario Attard ofm cap, iċċelebra l-Ewkaristija u għamel konferenza mill-isbah dwar xi ħsibijiet ta’ S. Wistin fuq ir-Randan li huwa silet mill-Istqarrijiet ta’ S. Wistin.

Fl-4.00pm ltqajna għal taħdida fiċ-Ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Il-Ħadd, l-1 ta’ Marzu mexxa t-talb ta’ filgħodu fit-8.30am, u l-Ewkaristija fil-11.00am, P. Salvinu Caruana OSA. Il-partiċipanti kollha stqarrew il-pjaċir li ħadu matul il-Live-In u xtaqu li jsir iktar regolarment fis-sena.


© 2020 agostinjani.org. All Rights Reserved.