STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA NRU 4 DWAR IL-MEWT U L-FUNERAL TAL-KARDINAL PROSPERO GRECH O.S.A.

Il-Provinċja Agostinjana Maltija għada għaddejja bit-tħejjijiet għal tislima xierqa lill-Emminenza Tiegħu il-Kardinal Prospero Grech f’Malta.

Ilbieraħ wara l-funeral li sar fil-Bażilika ta’ San Pietru, il-ġisem tal-Kardinal Grech ittieħed f’kappella fil-ġonna tal-vatikan fejn ser jinżamm għal dawn il-jiem.

Il-ġisem tal-Kardinal imbagħad ser jinġieb Malta nhar l-Erbgħa 8 ta’ Jannar 2020.

L-għada filgħodu, l-Ħamis 9 ta’ Jannar, il-ġisem tal-Kardinal ser ikun fil-Kunvent ta’ San Mark, ir-Rabat għar-rispett tal-pubbliku. Hemmhekk wieħed ikun jista’ jiffirma l-ktieb tal-kondoljanzi.

Fis-2pm imbagħad issir quddiesa presente cadavere preseduta mill-E.T. Mons Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kattidral tal-Imdina.

Aktar dettalji dwar dak il-jum jitħabbru aktar  ‘il quddiem.


© 2020 agostinjani.org. All Rights Reserved.