Il-186 Kapitlu Ġenerali Ordinarju tal-Ordni ta’ Santu Wistin

Il-Ħadd l-1 ta’ Settembru, inagħta bidu għall-Kapitlu Ġenerali Ordinarju 2019 tal-Ordni Agostinjan permezz ta’ quddiesa fil-Bażilika ta’ Santu Wistin Ruma. Dan ser ikun il-186 Kapitlu Ġenerali tal-Ordni u ser jinżamm fil-kurja Ġenerali tal-Ordni biswit il-pjazza ta’ San Pietru.

Il-Kostituzzjonijiet tal-Ordni jindikaw li l-“Kapitlu Ġenerali,li huwa msejjaħ biex jippromwovi l-ġid komuni ta-aħwa reliġjużi, huwa l-avveniment prinċipali fil-ħajja tal-Ordni, għax għandu joffri xhieda tal-Ispirtu Agostinjan waqt li joħroġ b’mod ċar l-għaqda tal-imħuħ u l-qlub. Għaldaqstant, konxji minn din ir-responsabilita, il-membri kollha tal-Kapitlu għandhom ifittxu l-ġid komuni tal-Ordni. (Kost. 408)

Fil-Kapitlu Ġenerali, li jsir kull sitt snin, qed jipparteċipaw madwar mitt reliġjuż minn aktar minn ħamsin pajjiż madwar id-dinja. Malta qed tkun rappreżentata mill-Provinċjal, P. Leslie Gatt u mill-Kunsilier Provinċjali, P. Franco Grech.

Barra mill-elezzjoni tal-Pirjol Ġenerali u l-uffiċjali l-oħra tal-Ordni, il-Kapitli ser ikun qed jiddiskuti: 1) l-Vokazzjonijiet 2)Il-Pjan tal-Formazzjoni tal-kandidati ġodda fl-Ordni 3) L-Ekonomija u l-ġid komuni 4)L-Istrutturi tal-Ordni. 

Il-Papa franġisku ser jiltaqa mal-membri tal-Kapitlu nhar il-Ġimgħa 13 ta’ Settembru. L-Arċisqof Charles Scicluna ser ikun mistieden ukoll biex janima waħda mis-sessjonijiet. 

Jalla l-Ispirtu s-Santu jkun mal-aħwa sabiex inomplu nkunu ta’ servizz lill-Knisja skond il-kariżma u l-ispiritwalita Agostinjana.  


© 2020 agostinjani.org. All Rights Reserved.