Irma Passes Over Cuba,
OSA Parish in Chambas Most Affected
 
(taken from The Augustinians, Province of Saint Thomas of Villanova)

Hurricane Irma passed over all three Augustinian Communities/Parishes in Cuba, Cristo del Buen Viaje in Havana, Inmaculada Concepción in Chambas and San José in Puerto Padre.  The strongest part of the storm went through Chambas.


It-Tnejn 18 ta’ Diċembru 2017, il-Provinċjal P. Raymond Francalanza osa, f’isem il-Provinċja kollha pprezenta s-somma ta’ Euro10,000 lil ALS Malta. Din kienet is-somma li ġbarna mill-komunitajiet tagħna kollha fis-sena ta’ Bi-Ċentinarju li temmejna f’Settembru li għadda.  Mr Bjorn Formosa li tiegħu kienet il-ħolma biex Malta jkollna dan is-servizz għal dawn il-persuni, laqa’ s-somma f’isem l-ALS Malta u appreza bil-qalb il-ġest tagħna lkoll u deher kemm kien emozzjonat. Dawn huma ġesti sbieħ, u l-Mulej żgur jappreza dak li għamilna.

 

 

 


Yesterday 4th April there was the official opening of the Ordinary Provincial Chapter of the Augustinian friars in Malta. The day before, a moment of Prayer was held. The Chapter is the general meeting in which the religious gather to celebrate and evaluate their life while preparing their programme of pastoral life for the forthcoming four years.  The Augustinians serve the church and society in various fields in Malta and abroad.

During the opening celebrations of the Chapter the Prior General of the Augustinian Order Fr Alejandro Moral Anton O.S.A. gave the mandate to the new Provincial Prior Fr Leslie Gatt O.S.A. who had been elected earlier on this year. During the morning session of Thursday 5 April 2018, was also elected the Council of the Province composed of Fr. Mario Abela O.S.A., Fr. Alex Cauchi O.S.A., Fr. Paul Formosa O.S.A., Fr. Franco Grech O.S.A.

Fr Terence Spiteri O.S.A. was then elected Provincial Secretary while Fr Pierre Desira O.S.A. was elected the Provincial Bursar.

The Ordinary Provincial Chapter which is being held at the St. Mark’s Priory in Rabat, will proceed by means of discussions during the coming days. The friars will then meet again in a General Assembly for a week of work and discussions towards the end of April.

 

(Photo 1: Fr Raphael Abdilla OSA

Photos 2 - 8 : Fr Terence Spiteri OSA)

 

 


Nhar it-Tlieta, 2 ta’ Jannar 2018, ġie magħżul is-66 Provinċjal tal-Provinċja Agostinjana Maltija wara li matul dawn l-aħħar tliet xhur, ir-reliġjużi agostinjani maltin, filwaqt li qiegħdin jipreparaw għall-Kapitlu Provinċjali Ordinarju tal-Provinċja, waqt din l-istess preparazjoni saru żewġ votazzjonijiet biex jinħatar il-provinċjal il-ġdid. Dan ix-xogħol isir kull erba’ snin. Bħalissa, diversi laqgħat qiegħdin isiru bi tħejjija għal dan il-Kapitlu importanti fil-ħajja tagħna r-reliġjużi agostinjani f’Malta.

Patri Leslie jieħu l-inkarigu ta' din il-missjoni l-ġdida fil-Kapitlu tal-Provinċja ta' Malta li ser jibda fl-4 ta’ April li ġej. Dakinhar huwa jissuċċedi lill-Provinċjal preżenti, Patri Raymond Francalanza li bi mħabba u b’dedikazzjoni kbira qeda fis-snin li għaddew.

Patri Leslie twieled fl-1978 u tgħammed fil-Parroċċa ta’ Santu Wistin il-Belt Valletta. Fis-sena 2000 beda s-sena tan-Novizzjat fl-Ordni ta’ Santu Wistin fl-Italja u sena wara għamel l-ewwel professjoni fl-Ordni Agostinjan. Fis-sena 2005 kien ordnat saċerdot fil-Konkatidral ta’ San Ġwann mill-E.T. Mons. Ġużeppi Mercieca. Studja l-lingwa Maltija, il-Filosofija u t-Teologija fl-Università ta’ Malta u wara kompla l-istudju ta’ speċjaliżżazzjoni tiegħu fil-pastorali maż-żgħażagħ u l-kateketika fl-Università Pontifiċja Salesjana f’Ruma.

Lura Malta, P. Leslie ħadem fil-Komunità tar-Rabat, fil-formazzjoni u l-ħidma maż-żgħażagħ u fil-Kulleġġ Santu Wistin f’Tal-Pieta u l-Marsa, fejn għadu jaħdem sal-lum bħala Rettur tal-Kulleġġ. Il-Mulej ibierek lil P. Leslie f'din il-missjoni ġdida li l-Provinċja qiegħda tpoġġi f’idejh. Nitolbu lil Alla għalih u kif ukoll għall-Provinċja Agostinjana Maltija f’dan il-mument għażiż ta’ mixja l-quddiem għall-qadi ta’ dawk kollha li magħhom naqsmu ħajjitna.

Aħna r-reliġjużi agostinjani maltin nirringrazzjaw lil Patri Raymond Francalanza tas-servizz li ta mill-qalb lill-Provinċja Agostinjana u lill-Knisja f'Malta.

 

 


On Friday 6 April 2018, Fr Rikkardu Attard celebrated the 60th Priesthood Anniversary. A celebration was held at St Nicholas of Tolentino, Tarxien.

May God continue to bless our brethren while giving him health and courage in his ministry.

 

 

Photos: Francis Darmanin MBA MIAP MIMIS MIM BA Hons. Photography

 


© 2019 agostinjani.org. All Rights Reserved.