Hemm dawl li qatt ma jbatti

Ir-raba’ Ħadd Tar-Randan sena A - Ġesu’ jiltaqa ma’ l-għama minn twelidu (Ġwanni 9,1-4.10)

Hemm dawl li qatt ma jbatti

L-Evanġelista San Ġwann huwa mnebbaħ mill-ġrajja meta Ġesu’ ltaqa ma’ l-għama minn twelidu. Huwa juża din il-ġrajja biex jiżviluppa tema ċentrali tal-messaġġ nisrani: is-salvazzjoni mogħtija minn Kristu.

Jeżistu nies li huma għomja imma li jaħsbu li għandhom id-dawl u l-kapaċità li jagħtu valur huma lil kollox: flus, suċċess, karriera, sesswalità, saħħa u mard, żgħożija, xjuħija, familja u tfal. Madanakollu jibbażaw dawn il-konvinzjonijiet tagħhom fuq l-iskala ta’ valuri ta’ din id-dinja. Probabilment, mingħajr ma jirrealizzaw, jagħmlu l-konklużjonijiet tagħhom immexxijin mill-istinti u l-emozzjonijiet tagħhom tal-mument. Dawn il-konklużjonijiet ikunu ġejjin minn ideoloġiji u sistemi ekonomiċi mħassra mid-dnub u mill-paroli vojt li jipproduċi biss dwal foloz.

“Id-dawl veru li jdawwal kull bniedem huwa u ġej fid-dinja” (Ġw 1, 9), huwa Kristu, li ġie biex ineħħi id-dlamijiet tagħna, biex idawwal l-iljieli tagħna, biex iniedi familja ta’ “ulied id-dawl u wlied il-jum” (Tess. 5,5).

 


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.