Mimlijin bl-Ispirtu, ma nistgħux nibqgħu berdin quddiem ħutna li jsofru nġustizzji...

Għid il-Ħamsin

Atti 2:1-11; Salm 103; Galatin 5:16-25; San Ġwann 15:26-27; 16:12-15

Aqra’: Ġesu’ qal lid-dixxipli tiegħu: “Meta jiġi d-Difensur, li sa nibgħatilkom mingħand il-Missier, l-Ispirtu tal-verita’, li ġej mill-Missier, huwa jixhed għalija. U intom ukoll tixhdu, għax intom kontu miegħi sa mill-bidu”

Riflessjoni: Ġesu’ bagħat fina l-Ispirtu ta’ qawwa, ta’ forza ta’ kuraġġ. Jekk ħajjitna hija l-ħajja ta’ “x’jimpurtani”, allura nkunu egoisti. U l-Ispirtu ma jistax jgħix f’qalb u moħħ egoist. Li tevanġeliżża ma jfissirx li ma tarax fejn ser tpoġġi saqajk qabel timxi. Ma jfissirx tonqos mill-prudenza f’isem l-entużjażmu. Imma lanqas ifisser li nilmentaw quddiem il-ħażin bi kliem bħalma huma “miskin” u “x’għarukaża” biex imbagħad nibqgħu ma nagħmlu xejn, jew nwaddbu dejjem ir-responsabilta fuq spallejn ħaddieħor. Jekk ħajjitna hija din, allura sinjal li l-Ispirtu ilna ħafna li qtilnieh ġewwa fina. Mimlijin bl-Ispirtu, l-Appostli ħarġu kollhom qawwa jevanġeliżżaw kullimkien li “Ġesu’ huwa s-Salvatur!” U dan huwa l-istess Spirtu li rċevejna aħna. Allura ma nistawx ngħixu l-Kristjaneżimu tagħna bierda, ċassi qisu mhu qed jiġri xejn madwarna.

Itlob: O dawl hieni ta’ qdusija...rattab fina l-ebusija, agħti lill-berdin bżulija, għin fit-triq lil min beżgħan.

Agħmel: Mimlijin bl-Ispirtu, ma nistgħux nibqgħu berdin quddiem ħutna li jsofru nġustizzji, quddiem żgħażagħ bl-istonku maħruq bid-droga u alkoħol, quddiem insara li birdu fil-fidi tagħhom; quddiem serq, korruzzjoni, telf ta’ ħin fuq ix-xogħol, vandaliżmu, quddiem persuni li  jitolbuna l-għajnuna. Dan kollu irridu nagħmluh bin-nar ta’ l-imħabba ta’ Alla f’ħajjitna li l-Ispirtu jkebbes fina.


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.