Illum tista tkun ġurnata tajba li ngħidu talba ta’ ringrazzjament lill-Mulej

It-28 Ħadd matul is-Sena A

Is 25, 6-10a; Salm 22; Fil 4, 12-14, 19-20; Mt 22, 1-14

Aqra’: Ġesu’ jippreżenta s-salvazzjoni taħt għamla ta’ festa ta’ tieġ. Il-mistiedna għal dan it-tieġ ma ġewx għal din il-festa u ppreferew ikomplu b’ħajjithom. Xi wħud użaw anke vjolenza mal-qaddejja li bgħatlihom is-sultan, u saħansita qatluhom. B’rabja kbira, is-Sultan bagħat is-suldati tiegħu, qered ‘il dawk il-qattiela, u reġa’ bagħat il-qaddejja tiegħu biex jistiednu lil kull min kien interessat li jiġi għal festa ta-tieġ. Imma kull min jiġi kellu jkun liebes għall-festa tat-tieġ, għax jekk le, kien ikun qed jirriskja li jiġi mkeċċi ‘l barra mis-sala tat-tieġ.

Itlob: Illum tista tkun ġurnata tajba li ngħidu talba ta’ ringrazzjament lill-Mulej li jrid ikun ħabib tagħna. Ħa nitolbu wkoll għan-nies kollha tad-dinja biex jilqgħu l-istedina għas-Saltna.

Irrifletti: L-invit għall-ikla tas-Saltna huwa offrut b’xejn lil kulħadd. Kulħadd huwa mistieden. Biss mhux kulħadd jaċċettah. Kull min jaċċettah irid jimxi skont ir-regoli tas-Saltna. Huwa għalhekk li dak li ma kinx liebes il-libsa tat-tieġ kien imkeċċi mis-sala. Kultant nifhmu ħażin il-ħniena ta’ Alla – naħsbu li Alla jaħfer kollox u allura għalih jgħaddi kollox. Imma fil-fatt mhux hekk!

Agħmel: Xi kwalitajiet aħna għandna niżviluppaw biex inkunu iktar effettivi fil-missjoni li ġiet afdata lilna. Illum ħa nagħmlu xi ħaġa tajba lil xi ħadd bħala att ta’ gratitudni lejn Alla.

 


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.