Ersaq lejn l-oħrajn b’imħabba u kompassjoni tal-qalb

L-24 Ħadd matul is-Sena Liturġika A

Sir 27, 33-28,9; Salm 102; Rum 14, 7-9; Mt 18, 21-35.

Aqra’: Sew jekk ngħixu, sew jekk immutu, aħna tal-Mulej. Għalhekk, mibegħda u għadab, dawn kollha ta’ min jistmerrahom. Jekk Alla juri ħniena magħna, aħna għandna nuru ħniena mal-oħrajn, kif tgħidilna l-parabbola tal-qaddej li ma ħafirx.

Itlob: Itlob għall-grazzja ta’ l-umilta’ biex tilqa’ il-ħniena ta’ Alla, u taqsam din il-ħniena ma’ l-oħrajn. Ftakar f’dawk li weġgħuk, u għandhom bżonn il-maħfra tiegħek. Itlob il-grazzja li tkun rikonċiljat.

Irrifletti: Għaliex il-qaddej li nħafirlu dejn kbir ma jaħfirx lill-qaddej tiegħu li kellu dejn ħafna iżgħar miegħu? Il-verita’ hija, li meta dak li jkun jirċievi il-ħniena, mhux dejjem juri gratitudni u umilta’. Kultant din il-ħniena li ssir ma dak li jkun minflok għall-ħniena ma’ l-oħrajn, twassal għar-rabja, speċjalment meta dak li jkun ikun egoist. Nistgħu nilqgħu l-ħniena biss meta nħobbu u nirrispettaw lil dak li jkun urina l-ħniena. Imbagħad, nkunu lesti li naqsmu din il-ħniena mal-oħrajn.

Agħmel: Iż-żmien ifejjaq, imma ħafna drabi nitilfu l-opportunitajiet għar-rikonċiljazzjoni. Ersaq lejn l-oħrajn b’imħabba u kompassjoni tal-qalb, aħfer lil xi ħadd li naqsek.


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.