X’ser jistaqsina l-Mulej meta niltaqgħu miegħu wiċċ imb’wiċċ?

Id-19 il-Ħadd ta’ matul is-sena liturġika A

1Slaten 19:9a.11-13a; Salm 84; Rumani 9:1-5; Mattew 14:22-33

Aqra’:  Ġesu’ jmur lejn id-dixxipli tiegħu li jinsabu fil-hemm, billi jimxi fuq il-baħar. Dawk li kienu fid-dgħajsa xteħtu quddiem Ġesu’ u qalulu: “Tassew, int Bin Alla!”.

Irrifletti: Ġesu jistaqsi lil Pietru, “għaliex iddubitajt”. Ġesu jisfida n-nuqqas ta’ fidi ta’ Pietru fil-mument diffiċli. X’ser jistaqsina l-Mulej meta niltaqgħu miegħu wiċċ imb’wiċċ?

Itlob: Ħa nitolbu lil Alla jidħol fil-ġewwieni tal-qalb tagħna u jmexxina għall-konverżjoni.

Agħmel: Illum hija ġurnata tajba biex tagħmel stqarrija ta’ fidi ta’ min hu Ġesu’ għalik. Sib ħin biex tħabbar b’dak kollu li int li Ġesu’ Huwa l-Mulej u s-Salvatur tiegħek.


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.