L-Evanġelju iħeġġiġna nagħtu dak li għandna

It-Tlettax il-Ħadd matul is-Sena Liturġika A

2 Slat 4, 8-11. 14-16a; Salm 88; Rum 6, 3-4, 8-11; Mt 10, 37-42

Aqra: “U kull min jagħti mqar tazza ilma friska lil xi ħadd minn dawn iż-żgħar għax hu dixxiplu, tassew, ngħidilkom, li ma jitlifx il-ħlas tiegħu”.  Ġesu jassigura premju lil dawk li f’isem Alla jagħtu b’mod ġeneruż. Meta wieħed imut ma’ Kristu, jaqsam miegħu ukoll fil-Qawmien tiegħu mill-imwiet.

Irrifletti: L-għerf tad-dinja jgħidilna biex noqogħdu attenti meta niġu biex nagħtu minn dak li għandna. “Aħjar għasfur f’idejk milli mija fl-ajru,” …hekk tgħid id-dinja. Imma l-istedina tal-Evanġelju tmur kontra dan ir-raġunar. Għaliex l-Evanġelju iħeġġiġna nagħtu dak li għandna, biex insibu dak li Alla lesta għalina. Dan jitlob minna kuraġġ u fidi. Ser nissograw nieħdu l-parir tal-Evanġelju?

Itlob: Mulej, agħtini l-kuraġġ biex inħobb lil hinn minn kollox, u li nagħti kollox biex nikseb lilek

Agħmel: Uri l-fidi tiegħek fil-mod kif iġġib ruħek ma’ l-oħrajn.


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.