Bħat-Trinità, aħna msejħin li nkunu wkoll f’għaqda ta’ mħabba miegħu u ma’ xulxin.

It-Trinita’ Qaddisa

Eżodu 34, 4b-6.8-9: Il-Mulej hu Alla li jagħder u jħenn

Dan 3, 52-56: Ta’ min ifaħħrek u jgħollik fuq kollox għal dejjem

2 Kor 13, 11-13: Il-grazzja ta’ Sidna Ġesu’ Kristu, l-imħabba ta’ Alla, u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu

Ġw 3, 16-18: Evanġelju

 

Aqra’: L-Evanġelju jħabbar il-profondita’ kbira ta’ l-imħabba ta’ Alla meta Huwa bagħat lill-Ibnu fid-dinja biex isalva l-umanita’

Irrifletti: Bħala komunjoni ta’ mħabba, Alla jagħtina l-milja tiegħu innifsu u ta’ l-imħabba tiegħu. Għalhekk, bħat-Trinita’, aħna msejħin li nkunu wkoll f’għaqda ta’ mħabba miegħu u ma’ xulxin.

Nitolbu: F’din id-dinja globalizzata imma mifruda, għandna bżonn ħafna għaqda u solidarjeta’. Nitolbu għall-għaqda ta’ l-ulied kollha ta’ Alla. Nitolbu wkoll kuljum għad-don tal-grazzja, tal-imħabba u tal-għaqda ta’ Alla Trinita fina.

Agħmel: Kif nistgħu nkunu aġenti tal-għaqda? Inkunu aġenti ta’ għaqda meta aħna nħabirku biex nibnu pontijiet, u mhux ħitan fil-komunitajiet tagħna?

 


© 2022 agostinjani.org. All Rights Reserved.