P. Ambroġ Delia - 60 sena ta’ Ministeru Saċerdotali

Nhar il-Ħamis 17 ta' Diċembru 2020, P. Ambroġ Delia ċċelebra s-sittin sena mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu. Kienu snin li fihom  ħuna P. Ambroġ ħadem f’diversi oqsma fil-provinċja u qeda l-ministeru saċerdotali tiegħu b’ħafna dedikazzjoni.

P. Ambroġ twieled Ħaż-Żebbuġ fl-1938 u inagħqad mal-familja Agostinjana fl-1953. Wara li temm l-istudji tiegħu f’Malta u f’Ruma, huwa kien ordnat Saċerdot fis-17 ta’ Diċembru 1960. L-ewwel snin tal-ministeru tiegħu għexhom fil-komunita tar-Rabat fejn kien ukoll jgħallem lill-istudenti reliġjużi u aktar tard kompla bil-ministeru tat-tagħlim anke fl-Inserm. Għal diversi snin kien ukoll responsabbli mill-formazzjoni inizzjali tar-reliġjużi. Fis-snin sebgħin serva wkoll għal tnax il-sena bħala Kappillan tal-Parroċċa tagħna tal-Belt li kienet għadha propju fl-ewwel snin tagħha. Wara kien ukoll pirjol tal-Komunita tal-Madonna tal-Bon Kunsill f’Paceville u ħadem ukoll fil-komunitajiet ta’ Santa Rita u tar-Rabat. Huwa serva wkoll bħala kappillan tal-Monasteru ta’ Santa Katarina fil-Belt u anke f’diversi uffiċċji u kummissjonijiet Provinċjali. Fl-2012 ġie rikoverat fid-dar tal-Kleru f’Birkirkara.

Sfortunatament iċ-ċirkustanzi mhux ser jippermettulna niċċelebraw dan l-anniversarju flimkien miegħu fiżikament. Madanakollu ninagħqdu miegħu fit-talb tagħna u r-radd il-Ħajr lill-Alla għal dak li għamel miegħu  u magħna permezz tiegħu.  Fuq kollox nawgurawlu ħafna saħħa u ferħ fil-Mulej li tant serva matul ħajtu.

Grazzi P. Ambroġ.

Ad Multos Annos.


© 2021 agostinjani.org. All Rights Reserved.