Lectio Augustini

 

L-Istitut Agostinjan f'tal-Pjetà qiegħed joffri sensiela ta' lezzjonijiet (8) dwar

It-Tagħlim Nisrani (De doctrina christiana) ta' S. Wistin.

It-trattat hu fost l-iktar siewja ta' S. Wistin wara l-Istqarrijiet u l-Belt ta' Alla.

It-trattat hu ta' siwi kbir għall-għalliema tar-reliġjon, għal kandidati għas-Saċerdozju, u għal kull min jixtieq jaqra aħjar, u jifhem iktar, l-Iskrittura Mqaddsa. Il-lezzjonijiet ikunu kull nhar ta' Ġimgħa, bejn is-6.00 u t-8.00pm.

Il-lezzjonijiet sejrin jingħataw kollha mill-Prof. P. Salvinu Caruana OSA, u jimxu fuq it-test maqlub għall-Malti fl-2004, minn P. Salvinu.

It-test jingħata b'xejn lil kull min japplika.

Ħlas għat-8 lezzjonijiet, it-test, in-noti, u l-coffee breaks hu ta' €35, u l-koppji jħallsu €60. Qabel kull lezzjoni, fis-5.45pm tiġi ċċelebrata l-Ewkaristija. Applikazzjonijiet sad-19 ta' Jannar 2018, b'ċekk fuq Prof. P. Salvinu Caruana OSA PO BOX 61 Msida PO MSD 1000, jew dak in-nhar tal-ewwel lezzjoni. Għal iktar tagħrif: Prof. Salvinu Caruana OSA 9940 2102 - 7929 4177 - 2124 9407, jew This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Lectio Augustini

It-Tagħlim Nisrani  ta' Stu Wistin

 

  1. Il-Ġimgħa, 19 ta’ Jannar 2018

 

  1. Il-Ġimgħa, 26 ta’ Jannar 2018

 

  1. Il-Ġimgħa, 2 ta’ Frar 2018

 

  1. Il-Ġimgħa, 9 ta’ Frar 2018

 

  1. Il-Ġimgħa, 16 ta’ Frar 2018

 

  1. Il-Ġimgħa, 23 ta’ Frar 2018

 

  1. Il-Ġimgħa, 2 ta’ Marzu 2018

  

  1. Il-Ġimgħa, 9 ta’ Marzu 2018

 

Il-lezzjonijiet kollha jingħataw mir-Revdu Professur Patri Salvinu Caruana OSA

Event Properties

Data tal-attività 01-19-2018 6:00 pm
© 2018 agostinjani.org. All Rights Reserved.